ההתאגדות על מוסדותיה משרטטת את מפת הלמידה למבוגרים בארץ. היא מפתחת תכניות לימוד ייחודית למבוגרים ודואגת להטמעתן המוצלחת ברחבי המדינה. פעילות זו היא מגוונת ונוגעת בכל תחומי ההשכלה והלמידה בישראל. מבוגרים הם כל האוכלוסייה בישראל מעל גיל 18.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
התאגדות לחינוך מבוגרים היא עמותה רשומה המנוהלת על ידי מתנדבים, אנשי ציבור ואנשי חינוך וחברה, המאמינים בחשיבותה של למידה לאורך החיים ובחיוניותה של למידה והעשרה לכל, כדי להתמודד עם אתגרי החיים במאה ה- 21, להתפתח באופן אישי ולשגשג כחברה בכל רחבי הארץ.
ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל פועלת להגשמת החזון של:
ישראל חברה לומדת
 
 
 
 
 
 

ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל מזמינה אותך להיות חבר/ה

 
אנו מזמינים אותך להיות חבר/ה בהתאגדות. להצטרף לארגון המוביל לקידום ולהטמעת החזון של "ישראל חברה לומדת"
 
  • לכנסים ולאירועים מקצועיים אחרים
  • כניסה לאתר המשודרג
  • פרסום באתר בהנחה משמעותית
  • מידע מקצועי על כנסים מקצועיים בינלאומיים
  • סיוע מקצועי להשתתפות בכנסים בינלאומיים
  • הצטרפות לרשת המחקר בחינוך מבוגרים
 
אני החתום/חתומה מטה

מאשר/ת כי קראתי את מטרות העמותה ותקנונה, מבקש/ת להתקבל כחבר/ת בעמותה ומתחייב/ת לנהוג עפ"י מטרותיה ותקנונה והנחיות ועד המנהל.

אני מעוניין/ת להיות חבר/ה בהתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל.