לוגו האגודה הישראלית למנחי הורים
 
 
 

טופס הצטרפות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תחומים באיגוד

 
 
התחום המקצועי
 

התחום המקצועי

 
 • ייצוג מנחי ההורים בפני הציבור וקובעי מדיניות
 • שיתוף פעולה בין מסגרות הכשרת מנחי הורים
 • שילוב הנחיית הורים בסל שירותי החינוך
 • ייזום קידום מקצועי והשתלמויות למנחי הורים
 • ניסוח כללי אתיקה למנחי הורים, שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים בארץ ובחו"ל
 
 
 
התחום הציבורי
 

התחום הציבורי

 
 • העלאת מודעות הציבור לחשיבות הנחיית הורים כחלק מטיפוח אורח חיים מיטבי
 • נקיטת עמדה פעילה בנושאים רלוונטיים להורות
 • סוכן שינוי חברתי ע"י העלאת מודעות הציבור ומקבלי החלטות
 • בעל דעה אקטיבי בעניין הורות
 • ייזום תוכניות לטיפול בהורות
 • תגובה לכשלים והצעת פתרונות
 
 
 
התחום הארגוני
 

התחום הארגוני

 
 • חברות באיגוד
 • מתן הסמכות
 • בחינת תוכניות הכשרה
 • מתן שירותים לחברי האיגוד
 • טיפול בכשלים בפרקטיקה
 • הקמת מסד נתונים של כלל מנחי ההורים
 
 
 
 
 
 
 

הנחיית הורים עיסוק או מקצוע?

 

קריטריונים/ סטנדרטים המקצועיים בהם מנחה הורים צריך לעמוד:

 
1. רשימת המקצועות של מנחי ההורים
2. משך הכשרה ?? שעות, הכולל פרקטיקום וסופרויז'יון
3. היכרות והתחייבות לעמוד בכללי אתיקה מקצועית כפי שיוגדרו
4. התחייבות לעבודה פרטנית / קבוצתית ע"פ ההכשרה
5. המצאת תעודות מקוריות, בדיקתן וקבלת מס' חבר
6. תואר אקדמי ראשון במקצוע רלוונטי