אירועים

 

 
הזמנה לאסיפה הכללית תשע"ו


האסיפה תיערך ביום רביעי, 20.7.2016, י"ד תמוז תשע"ו
החל משעה 12.30 ועד 15.00 המקום: המשרדים של ההתאגדות:
קמפוס חנקין, רח' חנקין 109 חולון. (קומה 2 חדר 26)

אם בתום 30 דקות מהמועד שנקבע לכינוס האסיפה לא יהיה המניין הדרוש – ייחשב מס' החברים הנוכחים, חוקי לכל דבר ועניין.


שלום לכל החברות ולכל החברים,
שוב הגיע זמנה של האסיפה הכללית של ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל ואנו שמחים להיפגש לשוחח ולדון בנושאים עקרוניים להתאגדות וללמידת מבוגרים במדינת ישראל ולהגיע לכלל החלטות וביצוען במהלך השנה.

על סדר היום, כפי שהוא מוצע עכשיו, יהיו הדברים הבאים:

 1. התכנסות ופתיחה.
 2. הרצאת פתיחה – "על מה שבין חינוך פורמלי לחינוך בלתי פורמלי וההקשר ללמידת מבוגרים - אשר לוי - שאלות/טענות/השגות.
3 הצגה ואישור דוחות כספיים לשנת 2015.
4 הצגה ואישור דוח מילולי לשנת 2015.
5 מצב כספי 2016 וגיוס כספים.
6 מינוי רואה חשבון .
7 סיכום שנת בובר בכנס במוזיאון ת"א.
8 הוראה אקדמית (מדרשה) – ד"ר רינה שחר.
9 תקשורת – גילה שחר.
10 דיווח מועדת תקנון – חיה רשף
11 דיווח על נעשה בהתאגדות, והצגת תכנית העבודה לשנה הבאה.
12 פרויקטים – דליה בורגנה.
13 שונות ( כל המבקש להעלות נושא באסיפה הכללית מתבקש להפנות אותו לאילנית במשרדי ההתאגדות עד יומיים לפני האסיפה כדי שייכלל בסדר היום הרשמי).

בברכה,
אשר לוי
יו"ר
 

 
סיכום דברים מוועדת החינוך של הכנסת, שהתקיימה ב-2/2/16

נושא הדיון :
התאמה של הלימודים ושל המוסדות להשכלה גבוהה לעולם התעסוקה המשתנה . לציון- יום אתגרי המחר בתעסוקה, חשיבה מחדש על הכשרה והשכלה, בעולם העבודה המשתנה.
השתתפו בדיון :
יוזמת הדיון : ח"כ עליזה לביא .
ח"כים נוספים, ביניהם : מאיר כהן, אורה חכם, חנין זועבי, ברוש, טרכטנברג, ואחרים.
גופים שהוזמנו להציג בפני הוועדה :
מכון טאוב, אינטל, טבע, הלמ"ס, נציגי התעשייה, המגזר העסקי, המגזר השלישי אקדמיה, מכללות, מרצים, חוקרים, פיקוח מטעם משרד החינוך, קרנות, נציגי סטודנטים, ההתאגדות... ועוד.
ח"כ לביא – ציינה בדברי הפתיחה, כי תעסוקה - מתחילה בחינוך
חשוב לזהות כישורים, ולא רק השכלה אקדמית.
חשוב להתאים את מקצועות ההכשרה הנלמדים - לעולם התעסוקה המשתנה.
חשוב להתייחס לצורכי האוכלוסיות המיוחדות.
אחריות המדינה להתכונן ולהיערך לאתגרי המחר בתעסוקה
מציבה אתגר זה בפני הוועדה.

הסוגיות המרכזיות שהועלו על סדר היום :
 • 1. הצורך בהכשרה מקצועית ברמות שונות, החל מהכשרה קצרה וכלה ב-15 שנות לימוד, שתאפשר תוך כדי ההכשרה לרכוש כישורים בסיסיים, מיומנויות והעשרה. הדבר יאפשר עלייה בפריון עבודה, וניצול ההון האנושי (מחקר של מכון טאוב ).
 • 2. הצורך ביצירת קשר בין תעשייה וחינוך - כמנוע צמיחה. להכניס את הנושא לאקדמיה, לעודד לימודי כימיה, לפתח מקצועות - על פי הדרישה. לפתח מקצועות תשתית, וליצור חיבורים אינטר-דיסציפלינאריים (לדוגמא, הניסיון ב"טבע").
 • 3. הצורך ביצירת תשתית תעסוקתית לדורות הבאים - תעסוקה איכותית, לחבר בין המחקר והאקדמיה. להקים מל"ט - מועצה להשכלה טכנולוגית – לתת מענה לאוכלוסייה שלא מגיעה להשכלה גבוהה. לבחון כישורים ויכולת - ולא רק הישגים (טרכטנברג).
 • 4. הצורך להגמיש את השיטה "הנוקשה" של האקדמיה (מתן תעודות ותארים), ולאפשר תוכניות העשרה ממוקדות וקצרות מועד – המשרתות את צורכי המשק.
 • 5. הצורך לשלב במערכת החינוך גם מיומנויות תקשורת, הצגה עצמית – שיווק עצמי, יזמות – המקנים כניסה לעולם העבודה. חשובים להשתלבות - לא פחות מהשכלה פורמאלית (הצעה של יזם צעיר).
 • 6. הצורך בשיתוף פעולה הדוק בין תעשיית ההי- טק לאקדמיה. להשקיע בהון אנושי איכותי. להיכנס בשלב מוקדם לחינוך טכנולוגי בבתי הספר ולעודד לימודי תחומים הקשורים להי- טק (אינטל ).
 • 7. הצורך בשיתוף פעולה בין מערכת החינוך – לאקדמיה. לבחון שיתופי פעולה ברמה אזורית - על פי צורכי השטח. הצעה להקים רשות לאומית לתעסוקה, ובאחריות המדינה לבחון את מימושה.
 • 8. הצורך בשיתוף פעולה בין אקדמיה - צבא - תעשיה . לכוון ללימודי מתמטיקה, לעודד מדעים, בעיקר במגזרים בהם אין מודעות לנושא. לתת אפשרות ליוזמה ועצמאות לבתי הספר (הצעה של המפקח על לימודי מתמטיקה במשרד החינוך).
 • 9. הצורך לחבור לאקדמיה ולהציע לפתח מקצועות שיידרשו בעשור הבא – ובכיוון זה להכשיר. מה שפותח בדימונה (הצעה של ח"כ מאיר כהן).
 • 10. הצורך להקטין את הפער בין לימודי ההכשרה באקדמיה – לבין הצרכים המשתנים שבשטח. בתום ההכשרה לפעמים הידע פחות רלוונטי ואינו עונה לצורכי השוק המשתנים (מניסיונו של מרצה במכללות טכנולוגיות).
 • 11. הצורך לכוון אוכלוסייה ערבית למקצועות נוספים מעבר להוראה חינוך וסיעוד. השוק מוצף המקצועות הללו, ולהשקיע בהסברה על חשיבות תחומי הידע האחרים (הצעה של קרן "אברהם").
 • 12. הצורך לשלב בתוכנית הלימודים באקדמיה, גם מיומנויות שיסייעו בהשתלבות בשוק העבודה. התואר אינו מספיק (הצעה של התאחדות הסטודנטים).
 • 13. הצורך לשלב אוכלוסייה חרדית בתחומים נוספים בשוק העבודה, לפתח מקצועות נדרשים נוספים. לעודד דיאלוג עם החברה, כדי לתת מענה הולם לצרכיה (ממצאי מחקר של אוני' בן גוריון ).
 • 14. הצורך בריכוז משאבים במקצועות שיש גם "התחלה" וגם עתיד - ניסיון שמצליח בארה"ב (הצעה של הלמ"ס ).
 • 15. הצורך לפתח מקצועות אזרחיים שיש להם מקבילה בצה"ל – וכך לעודד השתלבות מהירה יותר באזרחות (הצעה של ח"כ).
 • 16. הצורך במתן שיוויון הזדמנויות לכל הקבוצות האוכלוסייה, בלמידה והשכלה יש קב' מוחלשות וצריך להנגיש להם את הידע (ח"כ אורה חכם).
בתום הצגת הנושאים על ידי הדוברים- התאפשר להציג מתוך הקהל.
דברים שהוצגו על ידי ההתאגדות :
ניתנה סקירה קצרה על ההתאגדות לחינוך מבוגרים, הוצגו מטרותיה העיקריות ובעיקר הלמידה לאורך החיים שהועלתה על סדר היום.
הוצגו בקצרה תחומי העשייה - הנוגעים בכל אחת מן הסוגיות שהועלו.
הדברים התחברו לנושא שהעלתה ח"כ חכם, ההתאגדות נותנת מענה לאוכלוסיות שונות ובעיקר למוחלשות, נותנת מענה להתמודדות עם חסמים כמו השפה והשלמת השכלה, מפתחים קשרים עם האקדמיה ועם מעסיקים, ונרתמת לפרויקטים ויוזמות ייחודיות (דוגמת מכללת עתיד) – לפיתוח הכשרה מקצועית- שנותנת מענה לצורכי השוק.
כמו כן צוין הניסיון של ההתאגדות בהקניית מיומנויות להכנה לעבודה, להשתלבות בשוק העבודה, בדל"ת פתוחה וסדנאות...
הדברים עוררו ענין. ח"כ בעיקר חכם, וגופים נוספים (כמו קרן אברהם) ביקשו ליצור קשר בהמשך.
הוועדה איפשרה דקות אחדות להתייחסויות נוספות מהקהל.
יו"ר הוועדה סיכם את הדיון, והשתמש בכל האמור לעיל כהמלצות ליישום במערכת.
הדיון היה מעמיק, מקצועי ומכובד, ונוכחות של ההתאגדות הייתה מאד רלוונטית.
 
 

 
 

שלום חברות, שלום חברים, אנו נעשה לנו נוהג להפוך את הדוא"ל מההתאגדות ואליה למכשיר יידוע על תכניות, רעיונות ואירועים היכולים לעניין רבים מאיתנו. הדברים יופיעו באתר ההתאגדות ובפייסבוק, וחלקם אף יישלח אליכם בדוא"ל.