הזמנה לאסיפה הכללית של ההתאגדות תשע''ד

י"ח תמוז תשע"ה
יום ראשון 5.7.2015

שלום חברות, שלום חברים,הזמנה לאסיפה הכללית תשע"ה


האסיפה תיערך ביום חמישי, 9.7.2015, כ"ב תמוז תשע"ה
החל משעה 12.30 ועד 15.00 המקום: המשרדים של ההתאגדות:
קמפוס חנקין, רח' חנקין 109 חולון. (קומה 2 חדר 26)

אם בתום 30 דקות מהמועד שנקבע לכינוס האסיפה לא יהיה המניין הדרוש – ייחשב מס' החברים הנוכחים, חוקי לכל דבר ועניין.

שלום לכל החברות ולכל החברים,
שוב הגיע זמנה של האסיפה הכללית של ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל ואנו שמחים להיפגש לשוחח ולדון בנושאים עקרוניים להתאגדות וללמידת מבוגרים במדינת ישראל ולהגיע לכלל החלטות וביצוען במהלך השנה.

על סדר היום, כפי שהוא מוצע עכשיו, יהיו הדברים הבאים:

1. התכנסות ופתיחה.
2. הרצאה – "מדיכוי לחירות – תיאוריות חנוכיות מקאנט לבובר ופריירה" - אשר לוי.
שאלות/טענות/השגות.
3 הצגה ואישור דוחות כספיים לשנת 2014.
4 הצגה ואישור דוח מילולי לשנת 2014.
5 מצב כספי 2015 וגיוס כספים.
6 מינוי רואה חשבון .
7 2015 שנת בובר ולמידה אקדמית
8 תהליך אסטרטגי – חיים לפיד ומנחי צוותי המשימה.
9 אישור חברי הנהלה וועדות.
10 שינוי שם ההתאגדות – רשם העמותות.
11 דיווח על נעשה בהתאגדות, והצגת תכנית העבודה לשנה הבאה.
12 שונות ( כל המבקש להעלות נושא באסיפה הכללית מתבקש להפנות אותו לאביבה/אילנית במשרדי ההתאגדות עד יומיים לפני האסיפה כדי שייכלל בסדר היום הרשמי).

מהנעשה בהתאגדות בשנה האחרונה

שנת בובר
2015 היא כזכור השנה ה50 לפטירתו של פרופ' מרטין בובר ואנו נמצאים בעיצומה של פעילות ענפה לציון מועד זה. לפני שבועות אחדים קיימנו כנס בינלאומי גדול יחד עם האקדמיה הלאומית למדעים במכון ון ליר. הכנס היה בן 4 ימים, הופיעו בו מיטב המוחות ההוגים כיום בעולם. היו גם הרצאות של אנשינו, והיה מושב שלם של ההתאגדות שהוקדש לנושא חינוך מבוגרים ויו"ר המושב היה חברנו דוד סילורה. בחודש נובמבר יתכנס כנס נוסף באפנהיים עיירת מושבו של בובר בגרמניה, גם שם אנו שותפים פעילים, וכמה מאנשינו יופיעו ויישאו שם הרצאות. כמו כן אנו עדיין עוסקים במאמץ להשיג את המשאבים הדרושים לקיום הכנס המוכן בידינו זה מכבר, במוזיאון ת"א. במקביל נערכה שורה של מפגשים והרצאות על בובר וחינוך מבוגרים ברחבי הארץ, בין היתר הרצאה לכנס מדריכות ומורות של האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך.
אנו שוקדים על כתיבת תורת בובר בחינוך מבוגרים ומשמעותה לנו כיום, ומכינים סדרת קורסים והשתלמויות שיקוימו ברחבי הארץ בנושא. ההרצאה שנשאתי בכנס בירושלים עומדת להתפרסם באופן רשמי בכתב עת יוקרתי בארה"ב.

למידת מבוגרים – גרונטולוגיה
ערכנו כנס גדול באוניברסיטת חיפה בנושא למידת מבוגרים. הכנס נערך בשיתוף פעולה מלא עם החוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה, אש"ל, האגף לחינוך מבוגרים, ומה שחשוב בעיקר, עם לומדים מהשטח שמילאו את אולם ההרצאות עד אפס מקום. את הכנס הובילה חברתנו דליה בר ורבים מהלומדים הגיעו מהקתדרה בעפולה. כמו כן הגיעו די הרבה משתתפים בסיוע הסתדרות המורים וסייעה לכך במיוחד חברתנו רינה כהן. התכנון הוא להמשיך במגעים ולחזק את החוג לגרונטולוגיה בהיבט הלמידה שבו.

תכנון אסטרטגי
תהליך התכנון לעבודת ההתאגדות לשנים הקרובות הוא התהליך המכריע למיקום למידת המבוגרים בחברה הישראלית, ולמידת ההשפעה של ההתאגדות בקביעת מיקום זה. במסגרת התהליך התקיימו מספר פגישות בהנחייה מקצועית של חיים לפיד. אחת מהן הייתה אינטנסיבית במיוחד ונערכה יום שלם באירוח הקתדרה בעפולה. משם יצאו צוותי משימה המכינים ניירות
עבודה להתאגדות בנושאים שונים שיוצגו באסיפה.

מפגשים בשדה
במסגרת היערכותנו לתכנון מקצועי של עבודת ההתאגדות בשדה, התחלנו במפגשים עם העוסקים במלאכה, מנהלי ומנהלות קתדראות, מרכזי השכלה למבוגרים, ומנהלי מחלקות לחינוך מבוגרים, במגמה ללמוד מהם את צרכיהם ולנסות לבנות את תכניותינו בהתאמה לכך. אנו מתאמים את מהלכינו עם האגף לחינוך מבוגרים. נוצרו מגעים ראשוניים גם עם אנשי המשרד לאזרחים ותיקים בנושא זה.

קשרים בינלאומיים

נוסף לכנס לזכר בובר, מנוהלים קשרים מסועפים עם איגודים ללמידה לאורך החיים בחו"ל, בעיקר באירופה אך גם בהתאחדות העולמית. ידידנו דוד סילורה שומר על קשר הדוק, למרות העדר המשאבים המקשה על קשרים פרסונליים של ממש. אנו חברים בכל מעגלי העשייה והידע העולמי בתחום. נוסף על כך נוצרו קשרים עם כמה התאגדויות אירופיות (גרמניה, קפריסין, איטליה). הוגשה תכנית המבוססת על ניסיוננו בהוראת שפות למהגרים להתאחדות האירופית ותכנית לאודינה באיטליה שהחלה במסגרת פגישה פגישה על עיר לומדת והסתיימה כהצעת תורה ופרויקט להפעלה. כמו כן חודשו היחסים עם אונסק"ו (למרות הבעיות הפוליטיות) ואנו מנויים על כל התכתובות שלהם וחשופים לתכניות והפרויקטים המוצעים על ידם.משאבים

אי אפשר להתעלם מהמצב הכלכלי הקשה בו מצויה ההתאגדות. כיוון שאין עדיין תקציב מדינה, המשרדים הממשלתיים עימם אנו בקשר אינם יכולים להעביר תקציבים להתאגדות. עד עתה חיה ההתאגדות מיתרות תקציב זעומות מאשתקד ומעט הכנסות מהדפסת ומכירת ספרים. בימים אלה נכנסנו להסדר בו מקבלי השכר המועטים והספקים עימם אנו בקשר מוכנים לחכות עד לבוא התקציב והכל בהתאגדות נעשה כרגע בהתנדבות מלאה ונקווה שנוכל למלא את ההעדר בבוא הרגע הלאומי של תקציב המדינה.

פרויקטים
סיימנו את הפרויקט החשוב של "אימהות, ילדים, ספרים" בהובלת דליה בורגנה. אנו מקווים להמשך. נוסף על כך נפתחו כיתות אחדות של "דלת פתוחה" בישובים שונים בארץ, ויש עוד כמה על הפרק. נוסף על כך הגשנו תכניות לגופים שונים בתקווה למימוש העשייה והמשאבים שבצידה.

גופים חיצוניים אחרים
אנו בקשר עם גופים שונים בניסיון לשכנע בחשיבות התכניות שאנו מציעים. הדברים קורים לאט אך יש תקווה. אנו בקשר כיום עם מפעל הפיס, מעלה, מכון פוירשטיין.
וכמו כן אנו חברים בשולחן העגול שהקים משרד החינוך בנושאי חינוך, השתתפנו במפגשים וכנסים של עיר לומדת והרשות לעידוד ופיתוח תעסוקת נשים.

משפט
עדיין מתנהל דיון משפטי מורכב בינינו ובין מנהל העמותה שהשכירה לנו את משרדינו הקודמים ויש שם כ 14,000 ₪ שאנו מקווים שיגיעו לבסוף.
אשר לוי
יו"ר