הקניית השפה לעולי אתיופיה

 
בשותפות תב"ת
 
 
 
פרוייקט פיילוט להקניית השפה העברית למבוגרים יוצאי אתיופיה "עברית זה מברת" – (אור)
המפעילה: ההתאגדות לחינוך מבוגרים
רקע כללי
תוכנית זו היא המשך של תוכנית "דלת פתוחה" ומילה טובה שפעלה במשך שלוש שנים ויותר. במהלך התוכנית פותחו חומרי לימוד ואתר אינטרנט, הופעלו כיתות במתכונת שונה (כיתות אינטנסיביות, עבודה בעברית וכיתות רגילות). התקיים תהליך של השתלמויות למורים נושאי תעסוקה בדגש לכלים שפותחו. כמו כן כל החומרים שהופקו מוטמעים בתוכניות הלימודים בכלל הכיתות למבוגרים המופעלים ע"י משרד החינוך.
תוכנית ההמשך תתמקד בפיתוח מודל של רצף למידה בישוב ופיתוח שיטות הוראה מותאמות ליוצאי איתיופיה שלא למדו קרוא וכתוב בשפת אמם.
התוכנית תפעל בשלב זה בשלושה שלבים (3 כיתות בכל ישוב) ותהווה פיילוט, בהמשך תינתן חשיבות מיוחדת לחיבור הלימודים לעולם התוכן של האדם המבוגר (תעסוקה, הורות וכדומה). על אף ההשקעה הרבה שהושקעה בהנחלת הלשון, רמת השליטה בעברית ובקרב יוצאי אתיופיה הינה נמוכה ואינה מאפשרת להם השתלבות בשוק התעסוקה, בקהילה ובחברה. ההשלכות לגבי הגדלת הפערים החברתיים, שוליות חברתית, פגיעה ברמת הפרט והמשפחה וכן התלות הכלכלית במדינה הינן ישירות. החשיבות והצורך לשפר את ההישגים בתחום השפה מהווים אתגר לפריצות דרך וחדשנות בטיפול בנושא.
חזון וייעוד התוכנית
השפה היא תנאי הכרחי והמפתח להשתלבות בחברה הקולטת. השליטה בשפה מאפשרת שילוב חברתי ומוביליות חברתית בכל תחומי חייו של האדם: תעסוקה, מערכות חברתיות, הורות, הכרות עם הסביבה הפיזית והחברתית. השפה והבנת הקודים התרבותיים מאפשרת מיצוי יכולתיו של הפרט וצמצום הפער בין העולה והוותיק. תוכנית זו תנסה לפתח שיטות הוראה יעילות למבוגרים יוצאי אתיופיה בהתייחס למרחב חייו של העולה כאדם בוגר כדי להביא למיצוי היכולות המקסימליות שלו.
מודל ההפעלה
- ניהול התוכנית: תפקיד המנהל ליצור את השותפויות ברמה הארצית והמקומית וחיבור המרכיבים השונים של התוכנית.
-מודולות לימוד קצרות ורלוונטיות ללומד: ההנחה היא כי מודולות קצרות עם הבטחת תעודת סיום ואפשרות להמשיך למודולות הבאות ותכנים הרלוונטים לחיי הלומדים כמו: משפחה, הורות יהיו אטרקטיביים יותר ויגרמו להתמדה גבוהה יותר.
- פיתוח שיטות הוראה – באמצעות השוואה בין שני מודלים בפיילוט ב- 3 ישובים: נתניה, פתח תקווה והקריות.
-פיתוח כלים וחומרי לימוד: בדומה לחומרים שפותחו בתוכנית דלת פתוחה, יפותחו מודולות נוספות כמו הורות וכחלק מפיתוח זה תשולב תוכנית של הורים, ילדים וספרים.
-סדנאות העשרה: אפשרות שילוב סדנאות בכיתות כמו: סדנאות העצמה, פיתוח מסוגלות תעסוקתית, קידום תעסוקתי, הורות וכד' בהתאם לאוכלוסיית הכיתה.
-השתלמויות והכשרה למורים
-הטמעת הלמידה ופיתוח הכלים בפיילוט בקרב כל המורים לחינוך מבוגרים עולים
-הערכה מעצבת
- ועדת היגוי ברמה הישובית והארצית.
אוכלוסיית היעד
עולים מבוגרים יוצאי אתיופיה מבוגרים מעוטי וחסרי שפה והשכלה.
שותפים
שותף מרכזי : משרד החינוך – האגף לחינוך מבוגרים הינו שותף מרכזי במהלך. מורי המערכת יעמדו לרשות הפיילוט.
מנהלת התוכנית: דליה בורגנה, מנהלת ומפתחת תוכניות חינוכיות, חברתיות
וקהילתיות , תוך מתן דגש לתחום הורות ,משפחה ותעסוקה ומנחת קבוצות ומאמנת מוסמכת
בתחום האישי /זוגי, הקבוצתי והארגוני.