חזון ישראל חברה לומדת

לזכרו של
דר' אברהם צביון
ממייסדי חינוך מבוגרים בישראל
איש חזון ומעש, חלוץ ופורץ דרך
מנהל האגף לחינוך מבוגרים
במשרד החינוך