פעילות ההתאגדות בכיתות "דלת פתוחה" לעולי אתיופיה ובמגזר דוברי ערבית

 
 
 
התוכנית עוסקת בהקניית השפה, ובהכנה לעולם העבודה, תוך מתן דגש לתכנים מעולם העבודה ותוך שימוש בכלים רגישי תרבות. הלימודים נתמכים באתר אינטרנט אינטר- אקטיבי שפותח לתוכנית.

התוכנית מותאמת לרמות שונות, ויכולה לתת הדגשים לתכנים שונים- על פי צורכי אוכלוסיית היעד . הדגש ניתן לתכנים השפתיים ולטרמינולוגיה ומיומנויות מעולם העבודה.

התוכנית – מלווה במדריך למורה, ובהדרכה והנחייה של ההתאגדות.
כמו כן - הלומדים מסתייעים בחומרי לימוד שפותחו על ידי ההתאגדות ומותאמים תרבותית לקבוצות היעד השונות.

התוכנית מופעלת במודלים ובהיקפים שונים, תוך התאמה לצורכי הקבוצה.

השנה פעלו כיתות בעיקר לנשים (מפרויקט "אשת חיל"- בשיתוף עמותת "בעצמי"):
באבו- גוש , רמלה, רהט, כסייפה .
כיום פועלת כיתה בכפר ברא, ובימים הקרובים תתחיל פעילות בשגב שלום ובלקייה ,(לאוכלוסייה הבדווית בנגב).
מתוכננות כיתות נוספות: בלוד (בשיתוף העירייה).
בית צפפה, עין רפא, עין נקופא (בשיתוף הרשויות המקומיות).
כיתות לעולי אתיופיה פעלו :
בקרית ביאליק, בית שמש, ובטירת כרמל.
למסיימות- מוענקות תעודות.

הבוגרות מביעות שביעות רצון רבה מהתוכנית ומתרומתה להתקדמות שלהן. כמו כן מביעות רצון עז להמשיך. במקומות שניתן לרתום שותפים נוספים הפעילות מתרחבת, (לדוגמא באבו גוש- בסיוע המועצה המקומית).

במהלך 2015, השתתפו בתוכנית כ- 150 לומדים.