כנסים

כנס הארצי
למידה לאורך החיים לכול, שייערך ב-כ' באדר ב' תשע"ט - 27/03/2019
להרשמה נא ללחוץ כאן