מועצה ציבורית להורים

 

הורים למען עתיד הילדים והחברה

 
 
 
מועצה דף פותח001
 
 
 
מועצה דף פנימי002 copy
 
 
 
 

מגילת יסוד

 
 
מגילת  יסוד (4)
 
 

אמנת ישראל למען הורים

 
 
אמנה עם לוגו (4)1
 
 
 
אמנה עם לוגו (4)2
 
 
 
 
 

מתווה למדיניות לאומית

 
 
ממתווה למדיניות1
 
 
 
מתווה למדיניות2
 
 
 
 
 
מתווה למדיניות3
 
 
 
מתווה למדיניות4
 
 
 
 
 
מתווה למדיניות5
 
 
 
מתווה למדיניות6
 
 
 
 
 
מתווה למדיניות7
 
 
 
 
 
 

מסמכי יסוד לכינון המועצה

 

דוח מחקר מהות לפני אחרי