צוות

 
אנשי המקצוע והמינהל
 
 
 
 
דני אילני
 
 
 
מנכ"ל - ארביב רן

052-4580485

ran221@zahav.net.il

 
 
 
 

 
 
דני אילני
 
 
 
מנהלת לשכה ורכזת פרויקטים
- אילנית שטרית

050-4505071

ilanitsh555@gmail.com