ת.ז. ההתאגדות

 
 

ישראל חברה לומדת

 
ההתאגדות לחינוך מבוגרים היא עמותה רשומה המנוהלת על ידי מתנדבים, אנשי ציבור ואנשי חינוך וחברה, המאמינים בחשיבותה של למידה לאורך החיים ובחיוניותה של למידה והעשרה לכל, כדי להתמודד עם אתגרי החיים במאה ה- 21, להתפתח באופן אישי ולשגשג כחברה בכל רחבי הארץ.
ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל פועלת להגשמת החזון של:
 

ישראל חברה לומדת

 
לשם כך ההתאגדות פועלת בכמה צירים:
1. ציר המודעות האזרחית - ההתאגדות מקדמת מודעות אזרחית וציבורית לזכותו הטבעית של כל אדם ללמוד לאורך כל חייו.
2. א. ציר האסטרטגיה - אסטרטגיית הפעולה המרכזית של ההתאגדות היא שיתוף, שותפות והשתתפות.
ב. ציר המודעות והמדיניות - ההתאגדות פועלת לעורר מודעות בקרב אנשי ציבור, מקבלי החלטות וקובעי מדיניות לצורך החיוני בקביעת מדיניות לאומית בנושא למידה לאורך החיים באחריות המדינה.
3. ציר הקואליציה - פיתוח קואליציה של ארגונים ציבוריים, כלכליים וממשלתיים, המפעילים למידה לאורך החיים בדגש על למידת מבוגרים
4. ציר האקדמיה - ההתאגדות שואפת לקדם את ההיבט האקדמי של למידת מבוגרים ולמידה לאורך החיים על פי המודלים הקיימים במדינות המפותחות.
5. ציר השותפות בתשתית - ההתאגדות מקיימת שיתופי פעולה עם גופים אזרחיים וממשלתיים בפיתוח תשתיות ללמידת מבוגרים.
6. ציר הקשר הבין- לאומי - ההתאגדות חברה בהתאגדויות אזוריות ועולמיות של למידה לאורך החיים וחינוך מבוגרים.
7. ציר ההתנהלות - ההתאגדות פועלת באמצעות ועדות, צוותי משימה ופורמים ללמידה, חשיבה ותכנון.
8. ההתאגדות מנוהלת על ידי שני יו"רים משותפים נבחרים, על ידי וועד מנהל בן 25 חברים מנכ"ל ומנהלת לשכה.

 
כתבה: הגב' רינה כהן