כנס הארצי
למידה לאורך החיים לכול, שייערך ב-כ' באדר ב' תשע"ט - 27/03/2019
 
 
 
 
 
י"ד בכסלו תשע"ט
22.11.2018

לכבוד
חברי העמותה, ההתאגדות לחינוך מבוגרים.הזמנה לאסיפה הכללית תשע"ט


הנכם מוזמנים להשתתף באסיפה הכללית של ההתאגדות לחינוך מבוגרים שתתקיים,
ביום רביעי ד' בטבת תשע"ט, 12.12.2018.
החל משעה 12:00 ועד 15:00 המקום: המשרדים של ההתאגדות:
מתנ"ס יהוד מונוסון (מוהליבר 144 יהוד)
ניתן לרשום בוויז "מתנ"ס יהוד מונוסון" וזה מביא עד לכניסה של המתנ"ס.
כתובת מצד נוסף: רם כהן 1 יהוד (מגיע קרוב למתנ"ס).


אם בתום 30 דקות מהמועד שנקבע לכינוס האסיפה לא יהיה המניין הדרוש – ייחשב מס' החברים הנוכחים, חוקי לכל דבר ועניין.

על סדר היום:

  1. הערכה והוקרה לגב' מגי קורן לרגל פרישתה לגימלאות.
  2. דו"ח פעילות.
  3. אישור: דו"ח כספי, דו"ח מילולי 2017.
  4. אישור מינוי רו"ח.
  5. חברי הנהלה פורשים - דברי תודה.
  6. חברי הנהלה מצטרפים - קבלה.
  7. שונות.
בברכה,

רינה כהן דני אדרעי

יו"ר משותף

העתק: רן ארביב – מנכ"ל.
אילנית שטרית – מנהלת לשכה.